EN trgovina - OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1. OPĆENITO
Ovi opći uvjeti “online” prodaje primjenjuju se na sve ponude, narudžbe i ugovore sklopljene s EN obrt za trgovinu i usluge (dalje u tekstu: EN trgovina) i isključuju primjenu bilo kojih drugih Općih uvjeta Kupca ili treće osobe.
Odstupanja od ovih uvjeta su pravno valjana samo ako su ugovorena u pisanom obliku.

Članak 2. CIJENE
Cijene proizvoda izražene su u KUNAMA i EUR-ima (fiksni tečaj konverzije 7,53450) i uključuju PDV.
Cijene prijevoza pridodaju se automatski nakon što Kupac odabere zemlju isporuke te izabere prijevoznika za dostavu pošiljke.
EN trgovina zadržava pravo korekcije cijena izraženih u svojem cjeniku.
Jednom kada je Kupoprodajni ugovor sklopljen, cijene se ne mogu jednostrano mijenjati.

Članak 3. KUPOPRODAJNI UGOVOR / POSTUPAK NARUČIVANJA:
Kupac odabire opciju Individualnog kupca (fizička osoba) ili Kupca pravne osobe.

Individualni kupac:
- Prilikom popunjavanja obrasca Narudžbe kupac koji je fizička osoba naznačuje e-mail na koji EN trgovina automatski šalje Potvrdu narudžbe.
- Prilikom upisivanja podatka o Kupcu, Kupac odabire zemlju isporuke i Prijevoznika.
- Troškovi prijevoza bit će obračunati prema prijevoznim tarifama EN trgovine i bit će pridodani ukupnoj cijeni iz Narudžbe.
- Nakon podnošenja Narudžbe individualni kupac će automatski primiti Potvrdu narudžbe s cijenom
- Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Kupac potvrdi da je primio Potvrdu narudžbe od strane EN trgovine.
- Individualni kupac može izvršiti plaćanje pouzećem ili virmanom (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun), i to u kunama.
- Ukoliko kupac ne izvrši uplatu po predračunu na žiro račun (virmansko plaćanje), smatra se da je odustao od narudžbe te se sklopljeni Ugovor smatra raskinutim.
- EN trgovina pridržava pravo kontaktirati Kupca osobno radi provjere određenih informacija u vezi s Narudžbom, prije isporuke naručene robe.

Kupac pravna osoba:
- Prilikom popunjavanja obrasca Narudžbe kupac koji je pravna osoba naznačuje e-mail na koji EN trgovina automatski šalje Potvrdu narudžbe.
- Prilikom upisivanja podatka o Kupcu, Kupac odabire zemlju isporuke i Prijevoznika.
- Troškovi prijevoza bit će obračunati prema prijevoznim tarifama EN trgovine i bit će pridodani ukupnoj cijene iz Narudžbe.
- Nakon podnošenja Narudžbe individualni kupac će automatski primiti Potvrdu narudžbe s cijenom
- Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Kupac potvrdi da je primio Potvrdu od strane EN trgovine
- Kupac može izvršiti plaćanje pouzećem ili virmanom (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun), i to u kunama.
- Ukoliko kupac ne izvrši uplatu po predračunu na žiro račun (virmansko plaćanje), smatra se da je odustao od narudžbe te se sklopljeni Ugovor smatra raskinutim.
- EN trgovina pridržava pravo kontaktirati Kupca osobno radi provjere određenih informacija u vezi s Narudžbom, prije isporuke naručene robe.

Članak 4. PLAĆANJE
Načini plaćanja su:
1) Pouzećem

Kod plaćanja pouzećem Prijevoznik (GLS) od Kupca naplaćuje vrijednost pošiljke s uključenim troškom prijevoza.


2) Virmanom (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun)
Plaćanje sukladno uvjetima određenima Potvrdom narudžbe.
Tako dugo dok Kupac ne ispuni uvjete plaćanja određene Potvrdom narudžbe, EN trgovina neće isporučiti robu.

Članak 5. ISPORUKA
Rokovi isporuke koji se nalaze na web stranici EN trgovine su informativni.
Rok isporuke za određenu narudžbu utvrđuje se u Potvrdi narudžbe.
Kupac nema pravo na naknadu štete ili otkazivanje ugovora u slučaju kašnjenja u isporuci.
EN trgovina ima pravo otkazati ugovor u slučaju izvanrednih okolnosti koje sprečavaju EN trgovinu da isporuči robu.

Članak 6. PREGLED ROBE
Kupac je dužan robu pregledati odmah prilikom isporuke.
Vidljive nedostatke ili oštećenja robe Kupac je dužan odmah prijaviti Prijevozniku u pisanom obliku, a zapisnik o utvrđenim nedostacima potpisan od strane Kupca i Prijevoznika mora odmah dostaviti EN trgovini
Nevidljive nedostatke ili mane robe Kupac je to dužan prijaviti EN trgovini najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana isporuke, u pisanom obliku s detaljnim opisom nedostataka.

Članak 7. POVRAT ROBE
Ukoliko se utvrdi da isporučena roba ne odgovara standardima, EN trgovina se obvezuje zamijeniti isporučenu robu odgovarajućom robom.

Članak 8. PRIGOVORI KUPCA
Kupac može svoje komentare ili prigovore u vezi s kupoprodajom dostaviti na adresu: entrgovina@gmail.com

Članak 9. OSOBNI PODACI
EN trgovina (ili njegov suugovaratelj) će osobne podatke Kupca obrađivati I koristiti jedino u svrhu izvršenja obveze isporuke robe.
Osobni podaci Kupca uključujući i podatke o njegovom bankovnom računu neće biti dostupni trećim osobama.

Članak 10. SUDSKA NADLEŽNOST
Na ove Opće uvjete primjenjuju se hrvatski zakoni.
Za sporove koji neće biti riješeni mirnim putem nadležan je Trgovački sud u Varaždinu, Hrvatska.

Članak 11. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1.Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
»Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.«

»Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji možete naći na dnu ovih Općih uvjeta poslovanja
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:
»kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed«,

2. Povrat uplaćenog iznosa
»Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,
»Povrat novca bit će izvršen na Vaš račun«
»Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe
»Robu vratite ili je predajte nama ili prijevozniku GLS s kojim imamo sklopljeni Ugovor o prijevozu robe bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.«

4. Troškovi povrata robe
»Robu ćemo preuzeti na vlastiti trošak

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
»Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
2. Prima: EN obrt za trgovinu i usluge, Vladimira Deduša 17 Varaždin
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

potpis potrošača           ________________________

datum ___________________