EN trgovina - OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1. OPĆENITO
Ovi opći uvjeti “online” prodaje primjenjuju se na sve ponude, narudžbe i ugovore sklopljene s EN obrt za trgovinu i usluge (dalje u tekstu: EN trgovina) i isključuju primjenu bilo kojih drugih Općih uvjeta Kupca ili treće osobe.
Odstupanja od ovih uvjeta su pravno valjana samo ako su ugovorena u pisanom obliku.

Članak 2. CIJENE
Cijene proizvoda izražene su u KUNAMA i uključuju PDV.
Cijene prijevoza pridodaju se automatski nakon što Kupac odabere zemlju isporuke te izabere prijevoznika za dostavu pošiljke.
EN trgovina zadržava pravo korekcije cijena izraženih u svojem cjeniku.
Jednom kada je Kupoprodajni ugovor sklopljen, cijene se ne mogu jednostrano mijenjati.

Članak 3. KUPOPRODAJNI UGOVOR / POSTUPAK NARUČIVANJA:
Kupac odabire opciju Individualnog kupca (fizička osoba) ili Kupca pravne osobe.

Individualni kupac:
- Prilikom popunjavanja obrasca Narudžbe kupac koji je fizička osoba naznačuje e-mail na koji EN trgovina automatski šalje Potvrdu narudžbe.
- Prilikom upisivanja podatka o Kupcu, Kupac odabire zemlju isporuke i Prijevoznika.
- Troškovi prijevoza bit će obračunati prema prijevoznim tarifama EN trgovine i bit će pridodani ukupnoj cijeni iz Narudžbe.
- Nakon podnošenja Narudžbe individualni kupac će automatski primiti Potvrdu narudžbe s cijenom
- Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Kupac potvrdi da je primio Potvrdu narudžbe od strane EN trgovine.
- Individualni kupac može izvršiti plaćanje pouzećem ili virmanom (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun), i to u kunama.
- Ukoliko kupac ne izvrši uplatu po predračunu na žiro račun (virmansko plaćanje), smatra se da je odustao od narudžbe te se sklopljeni Ugovor smatra raskinutim.
- EN trgovina pridržava pravo kontaktirati Kupca osobno radi provjere određenih informacija u vezi s Narudžbom, prije isporuke naručene robe.

Kupac pravna osoba:
- Prilikom popunjavanja obrasca Narudžbe kupac koji je pravna osoba naznačuje e-mail na koji EN trgovina automatski šalje Potvrdu narudžbe.
- Prilikom upisivanja podatka o Kupcu, Kupac odabire zemlju isporuke i Prijevoznika.
- Troškovi prijevoza bit će obračunati prema prijevoznim tarifama EN trgovine i bit će pridodani ukupnoj cijene iz Narudžbe.
- Nakon podnošenja Narudžbe individualni kupac će automatski primiti Potvrdu narudžbe s cijenom
- Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Kupac potvrdi da je primio Potvrdu od strane EN trgovine
- Kupac može izvršiti plaćanje pouzećem ili virmanom (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun), i to u kunama.
- Ukoliko kupac ne izvrši uplatu po predračunu na žiro račun (virmansko plaćanje), smatra se da je odustao od narudžbe te se sklopljeni Ugovor smatra raskinutim.
- EN trgovina pridržava pravo kontaktirati Kupca osobno radi provjere određenih informacija u vezi s Narudžbom, prije isporuke naručene robe.

Članak 4. PLAĆANJE
Načini plaćanja su:
1) Pouzećem

Kod plaćanja pouzećem Prijevoznik (GLS) od Kupca naplaćuje vrijednost pošiljke s uključenim troškom prijevoza.


2) Virmanom (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun)
Plaćanje sukladno uvjetima određenima Potvrdom narudžbe.
Tako dugo dok Kupac ne ispuni uvjete plaćanja određene Potvrdom narudžbe, EN trgovina neće isporučiti robu.

Članak 5. ISPORUKA
Rokovi isporuke koji se nalaze na web stranici EN trgovine su informativni.
Rok isporuke za određenu narudžbu utvrđuje se u Potvrdi narudžbe.
Kupac nema pravo na naknadu štete ili otkazivanje ugovora u slučaju kašnjenja u isporuci.
EN trgovina ima pravo otkazati ugovor u slučaju izvanrednih okolnosti koje sprečavaju EN trgovinu da isporuči robu.

Članak 6. PREGLED ROBE
Kupac je dužan robu pregledati odmah prilikom isporuke.
Vidljive nedostatke ili oštećenja robe Kupac je dužan odmah prijaviti Prijevozniku u pisanom obliku, a zapisnik o utvrđenim nedostacima potpisan od strane Kupca i Prijevoznika mora odmah dostaviti EN trgovini
Nevidljive nedostatke ili mane robe Kupac je to dužan prijaviti EN trgovini najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana isporuke, u pisanom obliku s detaljnim opisom nedostataka.

Članak 7. POVRAT ROBE
Ukoliko se utvrdi da isporučena roba ne odgovara standardima, EN trgovina se obvezuje zamijeniti isporučenu robu odgovarajućom robom.

Članak 8. PRIGOVORI KUPCA
Kupac može svoje komentare ili prigovore u vezi s kupoprodajom dostaviti na adresu: entrgovina@gmail.com

Članak 9. OSOBNI PODACI
EN trgovina (ili njegov suugovaratelj) će osobne podatke Kupca obrađivati I koristiti jedino u svrhu izvršenja obveze isporuke robe.
Osobni podaci Kupca uključujući i podatke o njegovom bankovnom računu neće biti dostupni trećim osobama.

Članak 10. SUDSKA NADLEŽNOST
Na ove Opće uvjete primjenjuju se hrvatski zakoni.
Za sporove koji neće biti riješeni mirnim putem nadležan je Trgovački sud u Varaždinu, Hrvatska.